top of page

ט באב

אנחנו רגילים בחיים שלנו לראות חורבן כמצב שלילי, שמאופיין באבל וצער, אבל אם נמדוד אותו כלפי המטרה שלו, נראה שהחורבן עצמו הוא נקודת מפנה והזדמנות לשינוי, שמביא למצב חדש, טוב יותר.

חורבן בית המקדש מציין את חורבן הקשר ההדדי, התפוררות החיבור בינינו באהבת הזולת. היינו מחוברים, מאוחדים תחת הכלל "ואהבת לרעך כמוך", אך כיום, מתגברת השנאה בקירבנו, משנה את הסדר הקיים ומביאה את האנושות למשבר.

דווקא בנקודה הזו, שהשנאה ההדדית בין בני אדם נמצאת בשיאה ומאיימת לפרק אותנו כחברה, ולא רואים כל פתרון באופק, דווקא כאן יש לנו אפשרות לשנות. גילוי נקודת השבר הוא המקום לתיקון, זו הזדמנות להפוך ירידה לעליה. לכן עלינו למהר לבנות בינינו הסכמה לצאת מהחושך ולחפש עכשיו צורת קשר חדשה - להתחבר מעל הרגשת הפירוד, מעל השנאה המתפרצת, ולשוב להיות מאוחדים כאיש אחד בלב אחד.

הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page