top of page

לימודי קבלה

לימודי קבלה פותחים לפנינו את הדלת לעולם חדש. עולם שבו אנחנו מגלים את חוקי הטבע, לפיהם מתקיימת המציאות שלנו ורוכשים יכולת להשתמש בהם כדי להתפתח. הלימוד מקנה לנו יכולת פרקטית, להשתמש בהדרכה של המקובלים כדי להגיע לרוחניות, ולראות את כל הסיבות ששולטות על החיים שלנו.

bottom of page