top of page

קטעים נבחרים מתוך שיעורי קבלה, במגוון תחומים: תפישת המציאות הנסתרת, אקטואליה בדרך הקבלה, הכרת חוקי הטבע שפועלים עלינו, מערכות יחסים, ועוד קשת רחבה ומרתקת של נושאים הנוגעים לחיים של כולנו.

bottom of page