top of page

מה נשתנה?

אנחנו חיים במערכת אחת סגורה, כפופים לחוקי הטבע, ונעים בכורח גלגלי האבולוציה. אנחנו לא בוחרים במה שקרה, קורה או יקרה. המציאות מייצבת לנו תנאים משלה, מקרים "שנופלים עלינו מלמעלה" ולנו, אין אמירה בעניין. האם יש לנו בזה חופש בחירה או החלטה? המערכת הזו קיימת מעלינו, פועלת עלינו בהכרח ולא מתחשבת ברצוננו או בהרגשתנו. איפה החירות?

לא בתוצאה. לא במה שקורה לנו בחיים נמצאת הבחירה, אלא ביחס שלנו כלפי המצבים הנקרים בדרכנו, זה מה שנשתנה. את זה מאפשרת רק חכמת הקבלה, לרכוש יחס נכון כלפי החיים שלנו, וכל אותם אירועים שאנחנו חווים בתוכם. שינוי היחס מביא אותנו לתפישה חדשה, משוכללת ומעמיקה על המציאות. כך, אנחנו יכולים לפתוח לעצמנו דרגת הכרה גבוהה יותר, ושם נוכל להחליט, ולשנות באמת את תוצאות החיים שלנו.

הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page