top of page

האם קיימת מציאות נוספת?

האם קיימת מציאות נוספת?

כן ולא. מה שבאמת קיים, זה חלק נוסף במציאות, שכרגע אנחנו לא תופשים אותו, פשוט כי אנחנו לא יכולים. חסר לנו חוש מיוחד, רגישות, שאותה ניתן לפתח ע"י לימוד חכמת הקבלה, שתאפשר לנו לגלות מה שנסתר. זה לא שמישהו מסתיר מאיתנו משהו, אנחנו רק חסרי הכרה. בדיוק כמו שהעיוור לא יכול לראות צבעים, ולא משנה עד כמה ננסה להסביר, ולתת דוגמאות, הוא לא מסוגל לראות אותם. הוא זקוק לחוש נוסף, לחוש הראיה.

יש לנו נטייה טבעית לגלות דברים שגילו אחרים, שיספרו לנו, שיסבירו לנו כיצד העולם פועל, כך לדעתנו נבין אותו טוב יותר. גם כשאנחנו מספרים לילדנו כיצד מתנהל העולם, ואיך אנחנו מבינים את המציאות, ברור לנו שבתפישה שלהם, הדברים לא נקלטים כהוויתם. לא שהם טיפשים הם פשוט לא יכולים לקלוט משהו בדרגת הכרה גבוה יותר, מכפי שהם נמצאים בה. אבל, מתוך זה שאנחנו מספרים להם על זה, הם מפתחים רצון לגדול ולהבין, ומתוך המודעות שלהם, שמשתנה, כך תפישתם מתרחבת. כך גם אנחנו צריכים "לגדול" לרכוש לעצמנו חוש נוסף, שיודע לפענח את המציאות בצורה נכונה, אז היא תהיה לנו ברורה יותר.החוש הזה, נקרא לו "החוש הרוחני", זו היכולת שלנו לקלוט עוד פיסת אינפורמציה, שקיימת במציאות הכללית, בנוסף למה שאנחנו קולטים עכשיו. החוש הזה נותן עומק לתפישה החושית שלנו, ולא משהו אחר. הוא לא מבטל את התפישה הקודמת ולא מעלים אותה, אלא מקנה לנו אפשרות לקרוא נכון יותר את המציאות שאנחנו חיים בה ולפרש את כל המצבים שנקרים בה. אם נגיע לרכוש את החוש הזה, נוכל לחקור ולגלות בעצמנו, איפה באמת אנחנו חיים.

הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page