top of page

הסוד להרמוניה מלאה עם הטבע

אם נסתכל על הטבע, על גלגל החיים, נראה, שכל הטבע פועל בהרמוניה, הוא פועל כגוף אחד וכל אחד מהחלקים של אותו גוף פועל ומתקיים לטובת הגוף. רואים את התופעה הזאת בכל דרגות הטבע, כולן, חוץ מהאדם. האדם הוא הייצור היחיד, שפועל נגד חוקי הטבע לכן הוא היחיד שסובל. דווקא בני האדם, שהם דרגת ההתפתחות הגבוהה, הם היחידים מתוך כל הבריאה, שלא נמצאים באהבה, בניגוד לדומם, הצומח והחי, שנמצאים בהרמוניה מלאה, בקשר שלם, מוחלט ותקין עם חוק הטבע ומצייתים לו באופן מוחלט. אבל, הם נמצאים בקשר כזה ללא הכרה. לאדם, ניתנת אפשרות להגיע לאיזון עם הטבע בהכרתו.

יש הרמוניה גדולה יותר, חיים טובים מלאים ושלמים יותר, מאשר לעובר בבטן אימו? החיים הטובים ביותר. לא חסר לו שום דבר, הוא לא דואג לשום דבר, נעים לו וטוב לו. אבל, הוא עובר - דרגת התפתחות נמוכה יחסית לאדם הבוגר. בשלב מסוים הבריאה תדחוף אותו להתקדם למצב הבא, להיוולד לעולם ולפתח הכרה ומודעות. כך הבריאה דוחפת אותנו להתפתח. הדומם צומח והחי, חיים בצורה אינסטינקטיבית בתוך הטבע. והאדם חי בצורה הפוכה, כי רק מתוך הופכיות, ניתן להשיג את המצב השלם. רק אם נגלה, שאנחנו אלה שפועלים נגד חוקי הטבע ובגלל זה אנחנו סובלים, רק מתוך זה, במידה ונרצה להתפתח, נגלה את הטוב שיש במחשבת הבריאה. זה היתרון שיש לאדם.

חכמת הקבלה היא השיטה, שמאפשרת לאדם להגיע להרמוניה עם חוק האהבה של הטבע, והיא מאפשרת לו להגיע לזה בצורה עצמאית, מתוך ההכרה שלו וההשגה שלו. וכמה שזה נראה לנו אבסורד, דווקא האדם, היצור "המקולקל" הזה, שנמצא בצורה הפוכה בתכונות שלו מתכונת הטבע, שחי בפירוד, דווקא הוא, יכול לעלות למצב של חיבור ואהבה, וע"י כך, להבין את החוקים שמנהלים את הבריאה ולהתאזן איתם.


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page