top of page

הכל מתחיל ונגמר בקשר

איך קורה, שדווקא בזמנים אלו, בדור שלנו, מתעוררת ומתגלה שוב חכמת הקבלה? מדוע, ביחס לדורות קודמים בהם היא הייתה נסתרת ופתוחה רק למעטים, כיום היא פרוסה בפני כולם? הסיבה לכך פשוטה, כי היא נצרכת היום יותר מתמיד.

בדור שלנו, כפי שאנחנו חווים, מתגלה משבר. לאן שלא נסתכל, האנושות כולה נמצאת במשבר ביחסים, שבא לידי ביטוי בצורות שונות. החל ממשבר בין מדינות ואיום מתמיד של מלחמת עולם, קרע בתוך העם, במשפחה, עד המשבר של אדם בתוך עצמו ועם אלה בכביש לידו... זה לא שיש לנו משבר בטכנולוגיה, לא ברפואה ולא במדע, אלא משבר בקשר בינינו ,שמשפיע על כל השאר והורס הכול. ולא משנה עד כמה נצליח להאריך חיי אדם, ועד כמה נשפר את צורתם ואיכותם, הקרע ביחסים רק ילך ויעמיק ובעיית ההתקשרות בין אנשים תלך ותחמיר. לא רק, שאנחנו מרגישים את המשבר לוחץ עלינו יותר ויותר, בעוצמה הולכת ומתגברת עד כדי חוסר שליטה, גרוע מכך אנחנו לא רואים את הפתרון. בגלל שהמשבר נמצא היום בשיאו, ביחס לזמנים קודמים, שבה ומתגלה חכמת הקבלה. תמיד היא הייתה קיימת, אך מעטים עסקו בה ושימרו אותה, וכל זה היה מיועד לדור שלנו כהכנה למשבר הצפוי, כדי שמתוך הירידה הגדולה, נבין שאין ברירה, שלא ניתן להמשיך להתקיים בצורה כזאת, ונחפש דרך חדשה לעליה.


חכמת הקבלה נותנת פתרון בדיוק למשבר הזה. איך להפוך את מערכת היחסים הבלתי אפשרית שמתקיימת היום בין בני אדם, למערכת נכונה, טובה ושלמה. היא מציעה שיטה, שבנויה על חוקי הטבע, איך להפוך את התכונה האגואיסטית שמפעילה אותנו לתכונת ההשפעה. איך להפוך את הניצול לאהבה הדדית בין בני אדם. ועד כמה שנמהר, כולנו, לשנות את הטבע שלנו מאגואיזם לאלטרואיזם, אז המשבר, כפי שהוא מתראה לנו היום ומאיים לפרק את האנושות, ילך ויתמוסס עד שיעלם.

היכולת שלנו לשנות את צורת מערכות היחסים שלנו בעולם, את צורות הקשר המקולקלות ולהפוך אותן לצורות טובות, היא ע"י זה, שנרכוש לעצמנו טבע חדש של אהבת הזולת. לכן הפתרון שמציעה חכמת הקבלה הוא פשוט. אין צורך שנשנה את הרגלי החיים שלנו, לא את צורת הלבוש, המקצוע, מקום המגורים, הדת ולא את המנהגים שלנו, אלא רק את החוקים בהם אנחנו פועלים את מערכות היחסים שלנו, כי הכול מתחיל ונגמר בחשבון חדש, שנעשה על הקשר שלנו עם זולתנו.

הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page