התגלתה נוסחת הקשר האופטימלית

מה הקשר?

יש אין סוף סוגי קשרים בטבע, חיבורים בין יסודות, אטומים ומולקולות, שהריבוי בהם נותן לנו את פאר היצירה ואת ההתפעלות שלנו מהמציאות. ויש קשר נוסף, קשר רוחני, שהוא החיבור הנכון בין בני האדם, שאם נגלה אותו, וניישם אותו, נוכל לחוות צורת קיום חדשה, גבוהה, הרמונית ושלמה.

כמו בטבע, כך גם בין בני אדם קיימת מערכת שלמה של חוקים, חוקי קשר, שמחזיקים את עצם קיומה. בדומם, הצומח והחי, הקשרים האלה מתגלים לנו ע"י מחקר מדעי, אמפירי ומתוך שפיטה אובייקטיבית של הממצאים. החוקר, אינו מכניס את דעתו האישית לניסוי, אלא מסיק מסקנות מתוך המחקר ומשם הוא מגיע לקביעה. הוא חושף את מה שכבר קיים, שעד היום היה נסתר לרוב, ומגלה את מערכת הקשרים בין החומרים בטבע. לא האדם הוא שקבע והחליט שמים מורכבים משני אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן, הוא רק גילה שכך זה בטבע. שיש קשר כזה מיוחד בין שני חומרים, שכל אחד מהם הוא גז, ושבחיבור המיוחד ביניהם נוצרים מים.

איך מגלים את מה שנסתר?

באותה צורה אנחנו צריכים לגלות את חוק הקשר בינינו שנקרא "ואהבת לרעך כמוך". לגלות, לא להמציא. זו נוסחת חיבור מיוחדת, שגילו המקובלים במחקר שלהם, ועליה הם מספרים. הם לא המציאו אותה יש מאין, אלא גילו, שכך מתקיים הקשר הנכון בין בני אדם, בדיוק כפי שגילו המדענים את נוסחת הקשר H2O. את הקשרים בין כל החומרים שקיימים בטבע, אנחנו מגלים ברמה הכימית, הביולוגית שלהם, את הקשרים בינינו, אנחנו צריכים לגלות ברמת מערכת היחסים באנושות. ובאותה צורה בה אנחנו משתמשים בגילויים של המדע כדי להייטיב עם חיינו, כך גילוי הקשר הנכון בינינו ושימוש בו, יעזור לנו לחיות טוב יותר כחברה אנושית. נכון, שכרגע אנחנו לא רואים את הקשר הזה מתקיים, אבל אי הידיעה, אינה מפריכה את קיומו של החוק. גם חוק הכבידה היה קיים הרבה לפני שניוטון התיישב תחת עץ התפוחים... יתכן וישנם עוד הרבה חוקים בטבע שנסתרים מאיתנו,