top of page

למה דווקא לי זה קורה?


בטוח, שאלת את עצמך, לא פעם בחיים, למה לא טוב לי? למה, עם כל המאמץ לסדר את החיים שלי בצורה הטובה ביותר, אני לא מוצא את האושר שאני מחפש? חוסר הסיפוק הזה יכול להיות מורגש בכל מישורי החיים: לא מסתדר בזוגיות, אני לא מבין איך לחנך נכון את הילדים, ועד חוסר ההצלחה לגשר על הפילוג בעם ולחיות בשלום בעולם בכלל. תמיד משהו חסר, וגרוע מכך, אני לא מבין את הסיבה לחוסר ההצלחה. נדמה לנו, שלא טוב לנו, כי רבנו עם הבוס בעבודה, כי בעלי לא מבין אותי, כי מערכת החינוך לא מחנכת, כי עובדים קשה ולא מרוויחים מספיק, כי הדיור לא בר השגה, כי המילקי יקר מידי... רק נדמה לנו. הסיבה האמיתית לסבל נובעת מסיבה אחרת לחלוטין, פשוטה הרבה יותר - חוסר איזון.

אם נתבונן על הטבע, נבחין שהוא פועל בכל רגע נתון, לשמור על איזון בתוכו. זו מערכת אחת שלמה שפועלת בהרמוניה, בקשר הדדי בין כל חלקיה, שבה כל פרט מקבל את כל מה שהוא צריך למיחיתו, ובשאר הוא משרת את כל המערכת. זהו חוק הטבע, שנקרא אהבה והשפעה, ששומר על קיום החיים. אנחנו, כחלק ממערכת הטבע, מתקיימים תחת החוק הזה גם כן, אבל בגלל שאנחנו לא מכירים ולא מממשים אותו עלינו, אנחנו מרגישים סבל בחיים. בדיוק כפי שחוסר איזון כימי בגוף שלנו יגרום לנו להרגשת סבל וחולי, כך גם חוסר איזון עם חוק האהבה יביא לנו את הרגשת הסבל, שיכול להתבטא בצורות שונות: מחלות, אי הצלחה בקיום מערכות יחסים מאושרות, בעיות בעבודה ועד מלחמות ובעיות אקולוגיות. ולא רק שאנחנו, ביודעין או שלא ביודעין, עוברים על החוק, הבעיה העמוקה יותר היא, שאנחנו לא רואים את הקשר בין העבירה לעונש. בעולם שלנו, המצב פשוט יותר. ברור לנו שאם נפר את חוק המשיכה של כדור הארץ, העונש הצפוי הוא שנתרסק, אבל נסתר מאיתנו, מהו "העונש" הצפוי לנו אם נעבור על חוק הטבע ונפעל כלפי אחרים בשנאה וניצול במקום באהבה, לא נבין מדוע באות עלינו הצרות, גם בחיינו הפרטיים וגם בעולם כולו, מדוע אנחנו לא מצליחים בכל מה שאנחנו מבקשים להשיג... פשוט בגלל שאנחנו לא מאוזנים עם חוק האהבה, לא מחוברים בינינו כפי שהטבע מחובר, בהרמוניה ובקשר הדדי.

כל פרט בטבע יכול להתקיים רק מתוך איזון עם יתר החלקים, בדיוק כפי שהגוף שלנו מתקיים בזכות קשר מיוחד בין כל האיברים שפועלים באיזון והרמוניה ביניהם למען רווחת הגוף כולו. היכולת להתאזן בחיים ולא להתרסק כל פעם מחדש, היא רק אם נבנה את אותו קשר מיוחד עם כל שאר חלקי המערכת, קרי כל שאר בני האדם.

כחלק מהמערכת השלמה, אנחנו צריכים לפעול בדיוק לפי אותם חוקים ולפתח בינינו קשר נכון של אהבה והשפעה, בהתאמה לאיך שהוא קיים בטבע, אז נביא את כל המערכת, ואותנו בתוכה, להרמוניה, נוכל לצאת מהצרות, לפתור את כל המשברים המתראים לנו, ולקיים חיים מאושרים באמת.הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page