במה שונה שיטת לימוד הקבלה משאר השיטות?

לימוד חכמת הקבלה הוא לא לימוד נורמטיבי. הוא לא לימוד רגיל.

כל המושגים, שאנחנו שומעים אותם בעברית, הם לא כמו שאנחנו תופסים אותם בשפה הרגילה. עברית מהמילה "עובר", היא שפת המעבר בין גשמיות לרוחניות. היא נקראת שפת הענפים. אם המקובל רוצה לציין איזה כוח רוחני, חוק רוחני, הוא משתמש בשפה מיוחדת, שלקוחה מהעולם שלנו, בעברית בלבד, עם הצורה המיוחדת של האות, ודרכה הוא מציין פעולה רוחנית. לכן במילה "לימוד" אין הכוונה לזה שאתה לומד, אלא זה מושג רוחני שנקרא "ללמוד". כל המילים, שהמקובל משתמש בהן, הן כולן מושגים רוחניים. לכן לרוב, לא מבינים את מה שכתוב בספרי מקובלים. זה אמנם כתוב בשפה העברית על דברים שאנחנו מכירים, והשכל שלנו תופס את המושגים האלו לפי איך שאנחנו מכירים אותם בעולם שלנו, אך לא כך הדבר.