top of page

מפירוד לחיבור: איך לנצח את כל המשברים?

אנחנו נכנסים לתקופה מיוחדת, שונה, אחרת. תקופה שבה אנחנו מגיעים לשיאם של כל המשברים ואנחנו צריכים, דווקא בתקופה המיוחדת הזאת, להביא את המושג של הערבות לכולם. ערבות מתחילה מזה שאנחנו מזדהים עם מה שחסר כאן, חסר הקשר הנכון בינינו, ומצד שני אנחנו מפסיקים להזדהות עם הקשר האגואיסטי הקודם. המשבר שהאנושות חווה היום, זהו למעשה מקום הלידה של המצב החדש, מקום ההתפתחות, אבל בגלל שאנחנו מסתכלים על המצב הזה רק מצד השלילה, רק מצד הפירוד, אנחנו מרגישים אותו כמשבר. אם נסתכל בצורה נכונה, אז נראה שהמשבר מציין את הצורך לתיקון הקשר בינינו, ואם מהנקודה הזו נתקדם, נוכל להתחיל את הלידה של המצב החדש.

אנחנו צריכים לפתח בינינו את שיטת הערבות ההדדית ולהעביר אותה הלאה. ערבות זה אותו כוח שמאפשר לנו לצאת מהדאגות שלנו על עצמנו לכיוון הזולת. אם נגיע למצב שכל אחד דואג לאחרים ולא לעצמו, פתאום נרגיש חופשיים. חופשיים מהאגו שמגביל אותנו, כמו לצאת מעבדות לחרות. במקום שכל אחד ירגיש רק את עצמו ומה קורה בתוכו, אנחנו שואפים לפתח קשר הדדי עם כולם, אז נוכל להרגיש את העולם בצורה אחרת. אם נצליח לראות את הקשרים בינינו כפי שהם באמת, נגלה עד כמה אנחנו תלויים אחד בשני, עד כמה כל האנושות נמצאת באותה רשת שקושרת את כולם יחד.

לכן, דווקא היום אנחנו חייבים להתעסק בהתפתחות הפנימית שלנו, בקשר בינינו, להשיג בחזרה יחד עם החיים האלה, גם את החיים הרוחניים. אנחנו צריכים להזדרז כמה שאפשר לבנות את הקשר הנכון בינינו, לפי חוקי הטבע שאותם גילו המקובלים, בערבות הדדית, אז נבין איך לנהל את הקשר הזה, כלפינו וכלפי כולם. זו הסיבה שנקודת המשבר מתגלה היום, כי היא הנקודה שממנה אפשר להגיע לממד הבא, לצאת מהמצב, שנראה כמשבר חיצוני, ולהיכנס לעולם הנאור, לעולם היפה, לעולם החדש, שעליו מספר בעל הסולם.


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page