איפה אני חי מעל הרצון או בתוך הרצון?

הטבע ברא אותנו כבעלי רצון ליהנות ולהתמלא, וזהו כל חומר הבריאה. והיות, ולא אנחנו יצרנו אותו אנחנו גם לא אחראים עליו. אנחנו לא יכולים להוסיף לטבע כלום כי אנחנו לא יודעים לברוא. אנחנו יכולים רק להניע חומרים ממקום למקום, לשנות את מצב הצבירה שלהם, לפרק או להרכיב אותם בתרכובות כימיות שונות, אבל בחומר עצמו, אין לנו אפשרות להוסיף או להעלים כלום. זה נקרא חוק שימור המסה והאנרגיה. מערכת הטבע היא מערכת אחת סגורה ומוכנה. גם לפני שהתוודענו אליה כך היא הייתה, ותמיד תהיה בצורה כזאת.

לכן, לא בכדי באה חכמת הקבלה, ומלמדת אותנו להסתכל על המציאות בדרגת הכוחות ולא בדרגת החומר. אם נסתכל על המציאות, נראה בה כל מיני פריטים, שההבדל ביניהם הוא גודל הרצון שלהם, כי הדבר היחידי שקיים במציאות זה רצון. עליו מדברים, אותו חוקרים, אך הוא בלתי ניתן לשינוי.

אז איפה ההשתתפות שלנו בכל הבריאה ? אם אנחנו לא בוראים חומר חדש ולא יכולים לשנות את החומר הקיים, במה אנחנו משתתפים ?

אנחנו יכולים רק להוסיף כוונה, את היחס שלנו לדבר. התוספת הזו מתאפשרת לנו רק במידה ואנחנו בונים משהו מעל הרצון, ומשתמשים בכל הזדמנות שנותנים לנו כדי להיות מעל לרצון.