top of page

אבולוציה רוחנית


אבולוציה

בעולם שלנו, אנחנו מבחינים, שהטבע סביבנו - הדומם הצומח והחי, מתפתחים לפי כוחות הטבע, זוהי האבולוציה הטבעית, המוכרחת, שפועלת עליהם. מעל זה, קיימת אבולוציה נוספת, אבולוציה רוחנית שמקדמת אותנו למימוש המקסימלי שלנו, של דרגת האדם. גם את ההתפתחות הזו, לא ניתן לעצור וגם כאן, הטבע לוחץ אותנו להתקדם למצב הבא שלנו, להיות האדם העליון, האדם האוהב.מדרגת ההתפתחות של האדם העליון, היא מדרגה מיוחדת מאוד. להבדיל מכל שאר המדרגות, שבאופן אוטומטי, טבעי, מתקדמות לפי כוחות הטבע: מדומם לצומח, מצומח לחי, כפי שאנחנו מכירים את זה, מ "אדם" לא תעבור למדרגת "אדם עליון", בצורה אוטומטית. יש כאן משהו שונה ממה שקרה עד היום באבולוציה הרגילה. השינוי הזה דורש את ההשתתפות שלך. זה מצריך את הרצון, הנכונות, ההכנה, והשיקול שלך. שאתה הוא זה שרוצה את זה. אתה מבקש את ההתפתחות הזאת, אז היא באה. נכון שאין לנו ברירה כי הטבע דוחף אותנו להתפתח בעל כורחנו, אבל יש לנו אפשרות להצטרף לתהליך מתוך בחירה והסכמה, אז ההתפתחות הזו תורגש באנושות כתהליך טוב. במקום שהטבע יאלץ אותנו להתקדם, ואז נרגיש את המעבר הזה, בלחץ וייסורים בחיים שלנו כמלחמות, כאי סדר בעולם, בכישלון לנהל כל מערכת יחסים שננסה לבנות, נוכל לעבור למצב החדש ברצון ושמחה.

הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page