top of page

למה לך לחכות למכה הבאה?

אם נסתכל נכון על החיים על פני כדור הארץ, ניווכח לדעת שהם לא מרשימים במיוחד. לאן שלא נפנה, נראה שקיימת התדרדרות בעיקר בכל מה שקשור למערכות יחסים שבהם מעורבים קשרים בין בני אדם. אנחנו לא באמת מתקשרים אחד עם השני, לא באמת חשובים אחד לשני, לא מסוגלים להיכנס להידברות בקיצור אין דרך להגיע לקשר… לחיבור. להבדיל…הטבע מראה לנו, שאנחנו חייבים לסדר את החיים שלנו על בסיס של קשר נכון. מכבש התפתחות מכריח אותנו לחפש איפה נמצאת ההתקשרות הנכונה בינינו, איך לבנות מערכות יחסים, שמבוססות על הרמוניה ואהבת הזולת, כי רק שם, בחיבור הנכון בינינו, נמצא הפתרון לכל המשברים. אז למה אנחנו צריכים לחכות למלחמה, כדי לראות שאחדות וקשר נכון הם כוח מנצח, למה רק בזמן משבר אנחנו מוכנים לוותר על האינטרס הפרטי שלנו, ולפעול לטובת הכלל?

האינטרס של כל האנושות הוא להתקדם בהתאם לחוקי הטבע, ולא לחכות שהטבע, כוח האהבה וההשפעה, ילחץ אותנו מאחור ויכריח אותנו להכיר אותו ולהתאים את עצמנו אליו. טוב יהיה אם מרצוננו, נסכים ונצטרף למהלך ההתפתחות ולא נגרר לשם ונחווה אותו כייסורים ומשברים.

לכן…אם נמשיך לחיות בשנאת חינם, אם כל אחד ישתמש בזולת כדי לנצל אותו לטובתו, אז אנחנו נהרוס את הקיום שלנו כאנושות.

ישנה בטבע מערכת קשר מיוחדת מערכת של חיבור ואהבה, שבו מתקיים הקשר האמתי בינינו, ואותה מערכת הולכת ומתגלה יותר ויותר, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליה ולבנות בינינו אהבת חינם במקום שנאת חינם.

אנחנו נכנסים למדרגת ההתפתחות הבאה שלנו, שבה המושג "ואהבת לרעך כמוך" הוא החוק שעליו מבוססים החיים. אם עד היום הייתי אניבמרכז, דואג וחושב רק על עצמי, עכשיו אני מזיז את ה"אני" שלי מהמרכז, ואני שם באמצע, ביני ובין הזולת, את הקשר בינינו. מה שחשוב לי זה לא אני או הוא, אלא היחסים בינינו, הקשר עצמו….זה נקרא אהבה.

אין מערכת יחסים שיכולה להתקיים בלי אהבה, אחרת אחד הצדדים מנצל את השני. וכדי לבנות מערכת יחסים יציבה, אמתית, חייבים להעלות את חשיבות החיבור בינינו, שכל אחד מהצדדים מקיים את הקשר כדי להתאזן עם חוק הטבע של אהבה והשפעה. ואם כל אחד מאתנו יקבל על עצמו את החוק הזה וירכוש את היכולת לפעול אותו, אז גם מערכות היחסים בינינו, בכל המישורים, יראו אחרת לגמרי….

הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page