top of page

ההתפתחות הבאה - מערכת הקשר בין בני אדם

בעולם שלנו, האדם פועל לפי חוקי הטבע, לפי האינסטינקטים הטבעיים שלו, כתגובה לגירוים המגיעים מבחוץ, ללא יכולת אמתית לבחור ולממש את בחירותיו, כיצור עצמאי וחופשי. האדם  נברא עם רצון ליהנות, מונע ע"י האגו שלו כדי להרוויח לעצמו, בכל מצב ובכל תנאי. הוא פועל את כל מה שנחוץ לו כדי להתמלא, גם בדרך של ניצול הזולת, ולכן הוא חי במרחב קטן ומוגבל- בסה"כ כמה עשרות שנים של ריצה אחרי מילויים לעצמו, אחרי הרגשת התענוג-  שהיא חווית אושר קצרה ומוגבלת, מורגשת רק לזמן נתון, ונעלמת עד החיפוש של התענוג הבא אחריו, וחוזר חלילה.

חכמת הקבלה רואה את האדם בצורה אחרת. היא מתייחסת להרגשה של האדם שהגיע לדרגת התפתחות גבוהה יותר. בדרגה זו הוא חי חיים שהם מחוץ לשליטת האגו, ואת המציאות הזו הוא מרגיש ומממש במערכת יחסים, כי רק בקשר עם זולת בא לביטוי הפוטנציאל הרוחני הטמון בשורש שלו. זהו מרחב של השגה, של הכרה, הגבוהים מהמדרגה בה מתנהלים חיינו בעולם הזה. אלה חיים לפי מערכת חוקים חדשה של אהבה שלמה ומוחלטת.

מערכת יחסים של אהבה ברוחניות הפוכה מכל מה שמוכר לנו. היא מערכת של נתינה והשפעה, שאין בה ניצול של האחר. זו מערכת של נתינה הדדית מורכבת ועדינה אליה מגיעים בהדרגה ע"י שינוי היחס. ההתפתחות הזו מתקיימת לפי מדרגות השגה מפורטות אותם השאירו לנו המקובלים בספריהם. בקשר כזה "האני" הוא לא זה העסוק בריצה אחרי מילויים, אחרי הרגשת התענוג לעצמו, אלא בקשר שהוא בונה עם זולתו. המציאות הזו מתקיימת מעל הרגשת השוני הקיים בין אנשים והיא ממוקדת בחיבור ביניהם. חיים כאלה הם מעל הטבע האגואיסטי ופועלים לפי חוקים אחרים. זו נקודה סינגולרית בה האדם יכול לבחור, באופן עצמאי, את היחס שלו לזולת ולמציאות הנגלית לו.

Comments


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page