top of page

אהבת אמת. חלום או מציאות?

האהבה היא היצר החזק ביותר שיש באדם, לכן כל אחד מאיתנו, מרגיש בתוכו, שהוא מוכן לעשות הכל עבור אהבה. הוא מוכן לוותר, להשקיע, להתאמץ, רק כדי להשיג ולמלא בתוכו את הרצון לאהוב ולהיות נאהב. אין בעולמנו כוח חזק יותר, לא כסף, לא כבוד, לא שליטה. אהבה, או קשר עם אנשים אחרים, הוא בבסיסו של האדם, זה מה שנותן לנו את הרגשת החיים ויש לזה שורש מאוד עמוק בתוכנו. אנחנו יכולים להיות עשירים, מפורסמים, מכובדים, יכולים להגשים את כל שאיפות חיינו, אבל אם אין לנו אהבה, אם אנחנו לא חווים קשר אמתי, תמיד נרגיש ריקנות, נרגיש שיש בתוכנו חלל, ששום דבר אחר לא יכול למלא אותו, מלבד התענוג שיש באהבה.

אם כך, אז למה דווקא באהבה, שהיא המהות הפנימית שלנו, אנחנו נתקלים בקשיים, לא יודעים כיצד לנהל מערכות יחסים יציבות, ממלאות לאורך זמן? מנסים ולא מצליחים, לא מוצאים תשובה לשאלה הנצחית - מה זאת אהבה אמתית?


בחיים שלנו, לפי הטבע שלנו, אנחנו מחפשים לנהל מערכות יחסים כאלה, שממלאות את היצר הפנימי שלנו שיאהבו אותנו, זו נקראת "אהבה עצמית" - איך אני משתמש בזולת, באהבה שלי אליו ושלו אלי, כדי למלא את עצמי, לא יודעים אחרת. בגלל, שאנחנו פונים לזולת רק כדי למלא את עצמנו, ברגע שאנחנו מתמלאים ולא מרגישים שיש עוד תענוג שניתן לקבל ממנו, סיימנו לנצל אותו עד תום, ולאו דווקא שהוא סובל מזה כי הוא פועל באותה שיטה, אנחנו ממצים את הקשר וכבר לא מרגישים בו שום טעם. וכך, בכל מערכת יחסים שבה אנחנו מחפשים רק למלא את עצמנו, מקבלים מילוי ונסתמים, אנחנו מקצרים את החיים של אותו קשר, מאבדים בו עניין ועוברים הלאה, וכן הלאה עד העונג הבא.

אהבה אמתית היא הפוכה. זה קשר שבו אני מחפש בכל דרך, ומוכן לעשות הכל כדי למלא את היצר של הזולת לאהבה. כל מה שהוא צריך ורוצה, כל מה שעושה לו טוב. אנחנו רגילים לחפש פיצוי ומילוי לעצמנו, אבל אם אנחנו באמת אוהבים מישהו, למה אנחנו מחפשים בזה שכר? למה אנחנו מחפשים רק איך ליהנות ולא רדופים אחרי איך להנות מישהו אחר?

מערכת יחסים מיוחדת של אהבה, צריכה להיות כזאת שבה אנחנו מחפשים איך לתת ולקבל לא כדי למלא את עצמנו, אלא כדי למלא את הזולת. זה סוג של יחס חדש, שבו מתגלה ההרגשה הגבוהה שנקראת אהבת אמת.


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page