top of page

גלו את כל מה שלא ידעתם על רוחניות

רוחניות היא היכולת שלי להרגיש את מי שנמצא מחוץ לאגו שלי. תתארו לעצמכם…שכל האנושות היא אורגניזם אחד, וכל אחד מאתנו הוא תא בתוך אותו אורגניזם. בעולם שלנו, כפי שאנחנו חווים אותו, כל אחד הוא תא בתוך מערכת אחת שלמה שנקראת גוף, אבל לא מרגישים אחד את השני שזה כך. העולם הרוחני, זו הרגשה שאני ואתה נמצאים באותו אורגניזם, כמו שהאיברים בגוף קשורים בקשר מיוחד ביניהם, יש להם "תפיסה", שהם כולם שייכים לאותו גוף. נחשוב לרגע, שלקחו את האורגניזם הגדול הזה וניתקו את כל הקשרים האלה, חתכו בינינו את כל חוטי העצבים, ועכשיו הקשר הזה נסתר מאתנו. אני-אני ואתה-אתה, נשברה לנו הרגשת החיבור בינינו. לכן כרגע אני מרגיש רק את התא הזה, שאני קורא לו "אני". במצב השלם אני יכול להרגיש את מי שנמצא מעבר לאגו שלי, להרגיש את הזולת.

כל מה שקיים במציאות זה אותו אורגניזם רק שאנחנו לא רואים את הקשרים. ההבדל הוא רק בצורת ההכרה שבה אנחנו נמצאים. אם אני יכול להתחיל להרגיש עוד תא אחד לידי, להרגיש אותו איתי ביחד בקשר מיוחד, במנגנון מיוחד, גדול הרבה יותר ממה שנראה לי כרגע, זה נקרא שיצאתי להרגשה רוחנית, שהיא הרגשת הקשר עם הזולת.


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page