top of page

מדוע חייבים ללמוד בקבוצה?


גילוי תכונת האהבה, זה הסוד הגדול של התורה. הסוד איך לאהוב, איך להתחבר, איך להיות מאוזן עם הטבע. לכן מימוש השיטה חייב לבוא לידי ביטוי בתופעות מעשיות, שמוסיפות ומרחיבות בנו את האהבה. כדי להבין, להבחין ולהרגיש את הדברים שעליהם מדברת השיטה, אנחנו חייבים לתת מאמץ מעשי. אם אנחנו לא מיישמים, בצורה פרקטית, את הדברים אנחנו לא יכולים לתפוס אותם.

קבוצה זו הזדמנות לתקן את היחס שלנו לזולת. היא כמו מעבדה, שבה אנחנו פועלים, נכנסים לקשר עם הזולת במאמץ, בדאגה, בהשקעה, ודרך הקשרים האלה, שאנחנו מפתחים בינינו, אנחנו בונים בתוכנו את צורת האהבה וההשפעה. כדי להצליח ליישם את השינוי הזה, אנחנו צריכים לפעול בתוך קבוצה, שבה אנחנו מבררים ובודקים את הדברים בתוך מערכות היחסים עם אותם אלו, שמעוניינים גם כן, לגלות את הכוח, שנקרא "אהבה", וזה אפשרי רק בקבוצה בעלת צביון רוחני.


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page