העתיד של האדם החושב

כבני אדם, אנחנו רגילים להסתכל על עצמנו כדרגה הכי גבוהה של התפתחות הטבע. "האדם החושב".

מעל הדומם, הצומח והחי, האדם הוא בעל הכרה ותפישה גבוהים יותר משאר היצורים. אנחנו מעמידים את עצמנו בראש סולם האבולוציה כבעלי מודעות, ומכאן גם יכולת לשלוט על הטבע ועל המציאות שבה אנחנו חיים. אבל, לטבע יש תכנית משלו, והוא הכין עבורנו מדרגה נוספת של התפתחות, שכרגע היא נסתרת מאתנו, אבל אליה אנחנו צריכים להגיע.

תארו לעצמכם, שבני האדם היו יוצרים ביניהם מערכת קשר חדשה, שבה הם פועלים ממש כמו האיברים בגוף, שמחוברים ביניהם בערבות. כל איבר לוקח רק את מה שהוא צריך למחייתו, וכל שאר הזמן, והאנרגיה שלו הוא משקיע לטובת הגוף הכללי. משרת אותו, דואג לו, אז האיברים משיגים צורת קיום גבוהה של מודעות ותפישה, שנקראת "אדם". אם חיבור של כל האיברים בהשפעה הדדית ביניהם יוצר אורגניזם מודע, תארו לכם מה יעשה חיבור של כל בני האדם? תודעה קולקטיבית גבוהה יותר, ממה שיש לכל אחד מאתנו בנפרד. לשם הטבע מכוון אותנו. להשיג את המצב הבא של ההתפתחות שלנו, להיות "האדם העליון", מצב שמתקיים רק בחיבור נכון בין בני האדם.