top of page

העתיד של האדם החושב

כבני אדם, אנחנו רגילים להסתכל על עצמנו כדרגה הכי גבוהה של התפתחות הטבע. "האדם החושב".

מעל הדומם, הצומח והחי, האדם הוא בעל הכרה ותפישה גבוהים יותר משאר היצורים. אנחנו מעמידים את עצמנו בראש סולם האבולוציה כבעלי מודעות, ומכאן גם יכולת לשלוט על הטבע ועל המציאות שבה אנחנו חיים. אבל, לטבע יש תכנית משלו, והוא הכין עבורנו מדרגה נוספת של התפתחות, שכרגע היא נסתרת מאתנו, אבל אליה אנחנו צריכים להגיע.

תארו לעצמכם, שבני האדם היו יוצרים ביניהם מערכת קשר חדשה, שבה הם פועלים ממש כמו האיברים בגוף, שמחוברים ביניהם בערבות. כל איבר לוקח רק את מה שהוא צריך למחייתו, וכל שאר הזמן, והאנרגיה שלו הוא משקיע לטובת הגוף הכללי. משרת אותו, דואג לו, אז האיברים משיגים צורת קיום גבוהה של מודעות ותפישה, שנקראת "אדם". אם חיבור של כל האיברים בהשפעה הדדית ביניהם יוצר אורגניזם מודע, תארו לכם מה יעשה חיבור של כל בני האדם? תודעה קולקטיבית גבוהה יותר, ממה שיש לכל אחד מאתנו בנפרד. לשם הטבע מכוון אותנו. להשיג את המצב הבא של ההתפתחות שלנו, להיות "האדם העליון", מצב שמתקיים רק בחיבור נכון בין בני האדם.


האדם החושב תלוי בהתפתחות העצמית שלו, לכן הוא מוגבל, השלב הבא שלו תלוי בחיבור עם אחרים. כמו האטום שבגמר ההתפתחות שלו, ולא משנה עד כמה הוא משוכלל וגדול, הוא יהיה חייב להתחבר לאטומים אחרים כדי ליצור מולקולה, והמולקולות יתחברו לפולימר וכו', כך הטבע יוצר תרכובות משובחות יותר, שהן מעל איכותו של כל אטום בנפרד. כדי להמשיך להתפתח הטבע מחייב אינטראקציה, מערכת קשר מיוחדת בין תאים בדידים, שיש להם תפקיד ואוטונומיה משלהם, אבל בחיבור ביניהם הם יוצרים דבר חדש גבוה יותר באיכותו מעל כולם. כך אנחנו, בני האדם, שבעה מיליארד תאים של גוף אחד, מרגישים אינדיבידואלים, אבל שייכים לאורגניזם אחד. אם נצליח להתחבר בצורה מיוחדת נגלה מציאות חדשה, שמתקיימת מעל כולנו.

ויש לזה שיטה מוכחת, מדעית, דרכה נוכל לפתח חוש חדש, שיאפשר לנו לקלוט חלק נוסף במציאות, שכרגע נסתר מאתנו, יכולת לקלוט מה באמת קיים. יפתח לנו עולם חדש, הרגשה חדשה, שמתקיימת רק בקשר הנכון בין כל בני האדם.

Comments


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page