הגיע הזמן לצאת ממצרים

לצאת מהכאוס שמתנהל סביבנו, במלחמות, פיגועים, מגפות, אי יציבות וביטחון שמתראים בכל תחומי החיים. הכאוס האגואיסטי, שבו כל אחד פועל לטובת עצמו, ולעשות סדר.

סדר עולמי חדש במערכות היחסים בין בני האדם, שקובע שאחדות יותר חשובה מהאינטרסים הפרטיים, שחיבור עדיף יותר מפירוד ושנאה. לא צבא, כסף או כוח יפתרו את בעיות האנושות, אלא עד כמה שנדע להתחבר בערבות מעל השוני והרצון שלנו לשלוט זה על זה. רק אם לא נכנע לכוחות המנסים להפריד בינינו ולעשות בתוכנו מלחמה, ונבחר באחדות העם, אז נזכה לחירות ושלום אמתי.