top of page

לצאת מהמשבר - יותר פשוט ממה שחשבתם

איך זה הפך לטרנד, לתאר כל בעיה או מצב בלתי אפשרי בחיינו כ "משבר". משבר כלכלי, משבר אקולוגי, משבר קואליציוני, משבר הטילים, משבר גיל 40 וכל אחד עם המשברים "הפרטיים" שלו, בביתו ובחייו. ואנחנו כאנשים נאורים ומתקדמים הורגלנו לתקוף כל משבר כדי למצוא לו פתרון מידי, לטווח קצר או ארוך, מתוך מגמה ברורה להשיב את הסדר, השלום והשקט על כנו. לא משנה איך אנחנו מגדירים את אותו משבר, ואיזו כותרת ניתן לו, אם נסתכל עליו קצת יותר מקרוב, נראה שכל המשברים האלה, הם למעשה משברים ביחסים שלנו עם אחרים, בקשר בין בני האדם. כל סוגי ההתקשרות, שאנחנו מנסים לקיים, מתחיל במשפחה ועד היחסים שלנו עם מדינות אחרות, מגיעים בסופו של דבר למבוי סתום, ראה ערך הרכבת הממשלה בישראל.

אנחנו לא מסוגלים לגשר על הפערים, על השוני, לא מצליחים לאתר את המטרה המשותפת, כשכל אחד עסוק בענייניו, דואג לאינטרס הפרטי שלו, ובסופו של דבר, אנחנו תמיד נקלעים למצב של אין ברירה- "לא משחקים שוברים את הכלים".אז אם שם נמצא הקרע, בקשר בינינו, כנראה שם נמצא גם הפתרון.זה לא סתם שהעם "דורש שלום", כי שלום הוא המצב השלם של חיבור ואחדות. ואנחנו רואים כלפי חוץ, שהטבע דוחף אותנו להבין, כרגע בעל כורחנו, שאם לא נסדר נכון את הקשר בינינו, אין יציאה מהמצב הכאוטי המתגלה היום בעולם, בעם שלנו, במדינה שלנו. שלום מגיע מחיבור נכון, מאהבה ודאגה הדדית. זה כוח, שמיישב את כל הסתירות, שמכסה על כל ההבדלים, זה האיחוד שהעם צריך. אם הטבע כולו מתקיים באיזון ושלמות, ולשם הוא מוביל אותנו- לאזן את מערכת היחסים בינינו בצורה נכונה, אז לנו נותר רק להסכים ולהצטרף לתהליך, כי איך האדם יכול ללכת נגד הטבע? אנחנו זקוקים לזה, היום במיוחד, לבנות מעל המחלוקות, מעל האינטרסים הפרטיים, את הקשר ההדדי בינינו. למצוא דרך להתקשר מחדש, מעל האגו, בערבות בין כולם.

הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page