top of page

מנצחים בזכות החיבור

למה אי אפשר לחיות טוב בעולם שכולו טוב?

מסיבה אחת פשוטה- כי לחיות טוב, לא קשור לכסף, לא קשור לשליטה, לכבוד או לשאר אמצעים שחינכו אותנו לחשוב, שאם נשיג אותם נהיה, באמת, מאושרים. לחיות טוב קשור, אך ורק, למערכות היחסים שאנחנו בונים בינינו. בבית, בעם באנושות כולה. עם הבוס בעבודה, עם בן הזוג, עם השכנים, עם דתיים או חילונים, עם שמאל או ימין, ועם אותם אלה, שאנחנו רואים כאויבים. בחיבור בינינו קיימת הזדמנות לעלות לדרגת קיום מיוחדת, שיכולה לשפר לנו את החיים ולהציל אותנו מכל איום. אם לא נעשה את זה בצורה נכונה, ההיסטוריה תחזור על עצמה, ועובדה היא, שהייתה שנאת חינם לפני 2000 שנה והיא קיימת גם היום, וכבר אי אפשר להעביר את זה על סדר היום.

חייבים לעשות שינוי ואסור לנו להיכנע לאדישות, לחשוב שאם אצלי בבית הכל בסדר, אז כנראה שכול העולם בסדר. הוא לא, רואים את זה בכל המישורים: באקולוגיה, במרוץ החימוש המתגבר, באווירת טרום מלחמה שאנחנו חיים בה. לאן שלא נפנה את הראש, אנחנו במסלול התנגשות. ובאמת, שניסינו את כל השיטות, אבל אם לא נשנה משהו במהותו, למה שהתוצאה תהיה אחרת? למה שהכל יסתדר אם רק נחליף את השלטון? אולי אנחנו זקוקים למשהו אחר, חדש...

אנחנו צריכים לדאוג, יחד כל הזמן, להביא את המערכת שאנחנו חיים בה לאיזון ושלמות, להרמוניה שמקורה בחוק האהבה שקיים בטבע, אחרת היא תתפרק. לעם ישראל יש אידיאולוגיה של אהבת הזולת, כבר היינו בזה, עכשיו צריך להחליט לבנות מחדש את הקשר ההדדי בצורה נכונה.

הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page