התחנה הבאה - לראות את כל הסיבות ולדעת את כל התוצאות