top of page

מי מניע את העולם לשינוי?

עד לא מזמן, נשים פעלו בתפקיד נסתר, מאחורי הקלעים ברוב המקרים, וכוחן לא בא לידי ביטויי בצורה ממשית. כיום, אנחנו נמצאים בתקופת מעבר, שבה נשים הן הכוח המניע, הכוח הדוחף להתפתחות חדשה. כמו שמתגלה בעולם שלנו, נשים מובילות את השינויים הגדולים. הן מתקדמות לעמדות שילטון, מובילות מהפכות חברתיות וקובעות סדרים חדשים בקשר החברתי בכל העולם. נראה, כביכול, שנשים נמצאות במיעוט, שהן נלחמות על המעמד שלהן כדי שקולן ישמע, אך ההיפך הוא הנכון. לנשים תפקיד עיקרי ומכריע בבנית המצב הבא אליו האנושות צריכה להגיע והן אלה שמקדמות אותה לצורת הקשר החדשה, שאליה מכוונת אותנו האבולוציה. כמו בטבע, הכל מתחיל מהאישה.


היא דורשת התפתחות והתחדשות, היא מולידה את הדור הבא, היא עיקר הבית שמובילה את הדרך, לכן לאישה יש עוצמה גדולה מאוד והיא צריכה להשתמש בכוח הזה כדי לקדם את האנושות לשלב החדש, שהטבע דורש שנכנס אליו, קרי ההתפתחות הרוחנית.

יש התעוררות בקרב נשים להנהיג קשר חברתי אחר, לכן יש לנשים צורך ורצון גדול ללמוד את חכמת הקבלה. המציאות דוחפת אותנו לקראת שינויים מהותיים ולנשים יש את היכולת ואת הכוח הנדרש לכוון אותם לכיוון הרצוי, לצאת מהמשבר ולעבור לצורת קיום חדשה, להתקשרות טובה יותר בתוכנו כחברה אנושית.

הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page