מה אנחנו יודעים על המציאות שאנחנו חיים בה?

מספרים לנו המקובלים, שהמציאות שאנו חיים בה, היא לא כפי שהיא נגלית לעינינו. מה שאני רואה כדומם, צומח, חי ומדבר, הם חלקי הרצון שלי, שכך הם מציירים לי את המציאות. מנקודה זו, מתחיל הקושי לתפוס על מה כתבו המקובלים. כשאני רואה אנשים, אני למעשה רואה את כל חלקי הרצון שלי, ונראה לי שלכל חלק יש דמות, ולה אני קורא "בן-אדם". וכך, כלפי כל הרצונות שנמצאים בי בדרגות ההתפתחות השונות – דומם, צומח, חי ומדבר, ולכן אני רואה בחוץ בני-אדם, עצים, חיות ואבנים. בעיקר מדבר על זה בעל-הסולם, שהכל זה השתקפות של הרצונות שלי כלפי חוץ. יש אור פשוט ממלא כל המציאות, והתכונות שלי על האור הזה, מכתימות צורות כאלה. לדוגמה, יש לי רצונות, שאני מרגיש אותם עכשיו, יש לי רצונות, שהיו ואינם יותר, יש לי רצונות, שיהיו לי בעתיד, ולכן נראה לי שהעולם מורכב, שיש חיות ואנשים שמתו, או יוולדו בעתיד. יש סוגי רצון, שאני מזהה וכאלה שלא, וכן הלאה.