top of page

מהי אמונת חכמים?

חכמת הקבלה אינה קשורה לאמונה כלל. ללמוד את חכמת הקבלה, אומר, לא סתם לשמוע מה שאמרו המקובלים. ללמוד זה לשנות את עצמנו ולהשיג, באמת, שכך הם הדברים כפי שהם מספרים לנו. כתוב: "אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות". כלומר, אני מוכן בהתחלה להאמין, אמונת חכמים, לשמוע, ללומד, ואז להתחיל לפעול כדי לראות איך אני בעצמי חווה ומשיג את כל אותם מצבים, שעליהם מדברים מקובלים.

דומה הדבר לאותו סטודנט לרפואה, שיושב מול המרצה לביולוגיה, שמספר לו איך בנוי גוף האדם, והוא מאמין. אבל זו אמונת חכמים, כי אותו סטודנט ירצה בשלב מאוחר יותר, בעצמו, להתחיל לנתח את אותו גוף, שעליו דיבר הפרופסור ולראות בעצמו, שכל מה שהוא אמר אכן נמצא. הוא דיבר על הגידים הוא ירצה לראות גידים, דיבר על עצמות הוא ירצה לראות עצמות, וכן הלאה. באותה דרך פועלת חכמת הקבלה, אני שומע את דברי המקובלים , אבל השמיעה לא תיתן לי מאומה, אם אני לא אחקור ואבדוק, שכך זה פועל באמת, שאני מרגיש את הדברים בתוכי ואני פועל אותם. ורק אם נפעל כך, נוכל להגיע לאן שהמקובלים רוצים להוביל אותנו.הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page