top of page

חכמת הקבלה והמדע


המדע מתייחס לעולם שלנו כפי שהוא נתפס על ידינו בחמשת החושים שלנו. להבדיל, חכמת הקבלה מדברת על העולם העליון, על עולם הסיבות ולא על עולם התוצאות. המדע חוקר "איך" קיים העולם – "איך" פועלים חוקי הטבע, ואילו חכמת הקבלה חוקרת "למה". המדע מניח שכל דבר, שקיים בטבע הוא הכרחי, לכן הוא שואל "איך" ולא "למה".

חכמת הקבלה חוקרת כל דבר מהמטרה הסופית, שלשמה הוא נוצר, וזה הבדל מהותי. המדע לא יודע לאן הבריאה אמורה להוביל אותנו, לכן כל דבר, שמתגלה הוא חוקר בפני עצמו ולא כחלק מתהליך, שמוביל לקראת תכלית כל שהיא. חכמת הקבלה חוקרת את המציאות ביחס למצב הסופי, שאליו אנחנו אמורים להגיע.

הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page