אם הכל ידוע, איזו רשות נתונה?


החוק הכללי של הטבע שנקרא "ואהבת לרעך כמוך", חוק ההתפתחות, מחייב אותך, להגיע לדרגת ההשפעה, להתפתחות המקסימלית שבה אתה רואה בצורה אמתית איך המציאות בנויה. להיכנס לנצחיות, לשלמות, לעלות מעל חיים ומוות. לא שואלים אותך אם אתה מוכן להגיע, שואלים אותך, האם אתה מצטרף או לא? אתה קשור לרכבת, או שאתה קופץ על הרכבת או שהיא גוררת אותך על הפסים. אין לך בחירה באם להגיע לשם או לא, אלא הבחירה היא איך להגיע. הדרך עצמה ידועה. איך אתה הולך לעבור אותה, את זה אתה מחליט. המצב שבו אנחנו נמצאים כולנו באחווה, באהבת אחים, בחיבור, באיחוד, זה מצב נתון. על זה אין שליטה, גם עכשיו אנחנו נמצאים במצב הזה. אתה צריך להגיע, לדרגת ההכרה החדשה, לראות את מחשבת הבריאה, לראות איך הכל עובד, איך הכל מנוהל, באיזה צורה. בצורה החדשה, אתה מקדים את הניהול הזה ולוקח את המעשה בידיים שלך. אתה הולך לבצע את זה. אתה נכנס לתוך מערכת ההנהגה הזאת, עכשיו אתה הבמאי. התסריט שאתה יכול לקבוע, הוא לא לאן להגיע אלא, איך אתה מגיע לאן שאתה אמור להגיע, זה ההבדל. אי אפשר לשנות את "לאן" אתה אמור להגיע כי אתה כבר שם, במצב השלם, כל מה שאתה עושה זה, מפזר א