top of page

האם יש קשר בין קבלה לדת?

חכמת הקבלה מדברת על שינוי פנימי, שהאדם צריך לעבור בתוכו, לכן אין קשר בין מנהגי הדת החיצוניים, כפי שאנחנו מכירים אותם, לבין חכמת הקבלה.


אכן, יש התייחסות לאותם ספרים, אך מה שאנו לומדים מהם ומוציאים מתוכם הוא שונה לחלוטין. לדוג' הספר "שולחן ערוך" שכתב הרב יוסף קארו, אינו ספר הדרכה לפעולות חיצוניות או מנהגים, שאותם מבצעים בידיים וברגליים, אלא ספר המתאר את השינוי הפנימי, שאדם צריך לעבור כדי להפוך מאגואיסט לאלטרואיסט ולשנות את היחס שלו לזולת.


מדובר על כוחות בתוך האדם, שהוא מגיע אליהם בהשגה מלאה, ותכונות שהוא רוכש בהתפתחות הרוחנית שלו. אין מניעה מלבצע את הפעולות בצורה החיצונית שלהן, אך אין הדבר מעיד על הפעולה הפנימית שעליה הן מצביעות.

כל אחד, אם הוא דתי, נוצרי או בודהיסט, יכול ללמוד את חכמת הקבלה כי מדובר על הרצון הפנימי בתוך האדם ואיך להביא אותו לאיזון עם הטבע. מי שלומד קבלה, יכול להישאר בדתו, באמונתו, במינו ובצבעו, מכיוון שמדובר על שינוי ותיקון, פנימי שלו ובתוכו. החכמה מיועדת לכל מי שרוצה לחדור, לחפש ולגלות את האמת שעליה מדברים המקובלים ולממש אותה על עצמו.


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page