top of page

אני בוחר להתחבר

חיבור חייב להיות בתוך סביבה.

מה מיוחד בסביבה הזאת? מה שמיוחד הוא, שאוסף של אנשים רוצים את מה שאתה רוצה. אתה רוצה להתחבר והם רוצים להתחבר. לכולם יש את אותה מטרה. אני רוצה להתחבר כדי שדרך הצורה הזאת, ייבנו בי, מתוך הרצון הגדול והחשק, התכונות הנכונות, ואז ייפתח לי משהו שאני לא רואה כרגע, ייפתח לי העולם הרוחני, החלק השני של המציאות. אני מחפש סביבה שפועלת, מתעסקת ודורשת את הדברים האלה.


ובזה כל הבחירה החופשית שלנו, בסביבה, כי סביבת האדם, היא שקובעת את הרצונות שלו. היא מקרינה את הרצונות שלה עליו. אם אתה מכניס את עצמך לקבוצה שמטפלת בגדלות המדרגה הרוחנית, ע"י השפעת הקבוצה, גם אתה תרצה. כמו שכותב בעל הסולם במאמריו, רק בתוך קבוצה נמצא מימוש הבחירה החופשית שלך.


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page