הפוך על הפוך: אגואיזם זה נגד חוקי הטבע

אנחנו חווים היום בעולמנו משברים בכל רמות החיים. כל זה נובע מחוסר איזון במערכת היחסים בינינו. אנחנו מנהלים מערכת יחסים אגואיסטית, שבה כל אחד מאתנו חושב רק על עצמו, מנצל את הזולת כדי ליהנות ולמלא את עצמו. לאו דווקא, שאנחנו פוגעים בזולת, נהפוך הוא, אנחנו יכולים לאהוב מישהו ע"י זה, שאנחנו מנצלים אותו כדי להרגיש טוב, וזה הדדי, לכן אנחנו לא רואים בזה שום בעיה. אנחנו לא יכולים לחשוב על מצב הפוך, שבו כל אחד מאתנו מנצל את עצמו רק כדי לשרת את הזולת.חוסר האיזון הזה בא ליידי ביטוי בשנאה ובפירוד בינינו, במקום באהבה וחיבור בין בני אדם. זה מתחיל ברמה האישית של האדם, שנמצא בשנאה עם עצמו ואז הוא בשנאה מידית עם הקרובים לו. שנאה נקרא שהוא שונה מהם, הוא משתמש בהם כדי למלא את עצמו, כמה שיותר לספק את עצמו ולגרום לעצמו ת