top of page

הפוך על הפוך: אגואיזם זה נגד חוקי הטבע

אנחנו חווים היום בעולמנו משברים בכל רמות החיים. כל זה נובע מחוסר איזון במערכת היחסים בינינו. אנחנו מנהלים מערכת יחסים אגואיסטית, שבה כל אחד מאתנו חושב רק על עצמו, מנצל את הזולת כדי ליהנות ולמלא את עצמו. לאו דווקא, שאנחנו פוגעים בזולת, נהפוך הוא, אנחנו יכולים לאהוב מישהו ע"י זה, שאנחנו מנצלים אותו כדי להרגיש טוב, וזה הדדי, לכן אנחנו לא רואים בזה שום בעיה. אנחנו לא יכולים לחשוב על מצב הפוך, שבו כל אחד מאתנו מנצל את עצמו רק כדי לשרת את הזולת.חוסר האיזון הזה בא ליידי ביטוי בשנאה ובפירוד בינינו, במקום באהבה וחיבור בין בני אדם. זה מתחיל ברמה האישית של האדם, שנמצא בשנאה עם עצמו ואז הוא בשנאה מידית עם הקרובים לו. שנאה נקרא שהוא שונה מהם, הוא משתמש בהם כדי למלא את עצמו, כמה שיותר לספק את עצמו ולגרום לעצמו תענוג. וכך מול בת הזוג שלו, הילדים שלו, השכנים, דרך העם ומגיע למערכת יחסים כזאת בצורה גלובלית בכל העולם המחובר שבו אנחנו חיים היום. כתוצאה מזה, אנחנו מרגישים משברים בכלכלה, באבטלה שהולכת וגדלה, בחינוך וכד'. הכול נובע מכך, אומרים המקובלים, שמערכת היחסים בינינו, כבני אדם, לא מסודרת ואם נסדר את מערכת היחסים, ולא סתם נסדר, אלא נסדר אותה לפי איך שהיא בנויה בעולם העליון, נראה איך שם עובדים החוקים, איך פועלים הכוחות ונלביש אותם לאט לאט עלינו, אז נגיע לאיזון, לשלמות, לשלווה ונצחיות, ונתחיל לפתוח את מה שהיום נסתר מאתנו, ומונע מאתנו מלהיות מאושרים.

חכמת הקבלה היא שיטה, שמאפשרת לנו להפוך את השנאה בינינו, את הניצול ההדדי, לקשר הדדי של אהבה. זה דבר מאוד עמוק, שלא ניתן לתפוס אותו בצורה פשוטה. אנחנו צריכים לעלות מעל הטבע האגואיסטי שלנו, לא לבטל אותו, חס ושלום, אלא לבנות מעליו טבע אלטרואיסטי. אם נצליח לעשות את הפעולה הזאת, נכיר את התוכנה, שלפיה הטבע פועל, שהיא השפעה ואהבה.


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page