top of page

איך עוברים מאכזבה לאהבה?

חכמת הקבלה מדברת על מערכת יחסים אחרת, מעל חשבון של עלות מול תועלת, מעל החשבונות הפרטיים בהם אנחנו פונים אחד אל השני, כי אנחנו זקוקים זה לזה ע"מ להתמלא, ומנהלים בינינו שכר – מכר.

כדי להצליח לעלות מעל צורת היחסים הזאת, מעל הצורה המסחרית, חייבת להיות התפתחות נוספת, התפתחות להשפעה, ושם מתבררת מערכת יחסים שונה, לא כמו שאנו מכירים. אנחנו עדיין נצטרך אחד את השני, אבל בצורה אחרת ואם לא נתעלה לעולם של השפעה, נשאר במערכת יחסים אגואיסטית.

שני אנשים שפועלים אחד מול השני בצורה אגואיסטית, לעולם לא ירגישו מילוי, זה נדון לכישלון.

לכן, אם לא יתעורר בנו רצון לרוחניות, רצון להתעלות מעל הצורה המקובעת הזאת, לא נרגיש את צורת היחסים החדשה. אנחנו צריכים להגיע, מתוך השכל והרגש שלנו ,להבנה, שבצורה הנוכחית, לא נוכל לבנות מערכת יחסים נכונה, וזה יביא אותנו לחיפוש אחר צורה חדשה.

הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page