top of page

לימודי קבלה: למי מותר ללמוד קבלה בימנו?

יש דעה בעם, שגורסת, שלא כל אחד יכול, ולא לכל אחד מותר ללמוד קבלה. בעל הסולם והבן שלו הרב ברוך אשלג טוענים דברים הפוכים. כל אחד מאתנו רשאי ומחויב ללמוד על מערכת הטבע הכללית, היא נקראת חכמת הקבלה, כדי לדעת איך להתקיים בצורה נכונה יותר ביחס להתפתחות החדשה שמתגלה עכשיו. זה לא קשור לדת, לא קשור לאמונה, לא לתרבות, לא למין. לשום דבר זה לא קשור. גם לא לרמת הידע או לאינטליגנציה, צריך רק לרצות, לפתוח ולגלות את המערכת הכללית ולדעת איפה אנחנו חיים. אומר בעל הסולם, אנחנו צריכים להתחיל ללמוד על החיים החדשים, על המצב הבא, שהטבע כבר מביא את כול האנושות אליו ואיך לעשות את זה, מלמדת חכמת הקבלה. מי שבא, שומע ובאמת נותן לעצמו הזדמנות לבדוק בצורה אמתית ומעמיקה את חכמת הקבלה, יראה אם זה מתאים לו, זה נקרא חכמת הלב. האדם צריך להרגיש שזה מושך אותו, ויש לו נקודה פנימית כזאת, שנמשכת, באמת, לחכמה המיוחדת הזאת.

הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page