top of page

למה כדאי לי ללמוד קבלה?

אם אנחנו מסתכלים על העולם שלנו היום, אנחנו רואים, שכל העולם כולו הוא כמו כפר גלובלי אחד, כולם תלויים בכולם. בכלכלה, בתרבות, במסחר, במזון... ומצד שני יש נטייה לאינדיבידואליזם ופרטיות. הנבדלות הפנימית של כל אחד ואחד, בתוך האנושות, הולכת וגדלה. ישנה קוטביות - מצד אחד כל אחד רוצה לחיות לבד בלי שום קשר לאף אחד אחר, עד כדי כך, שאם פעם היו נפגשים בשכונה, היום כל אחד סגור בביתו, באינטרנט, מאחורי הפייסבוק שלו, לא רוצה להיות בקשר פיזי עם אף אחד וחי בתוך עולמו, ומצד שני יש התפתחות של רשתות חברתיות. כלומר, הרצון להיות בקשר נמצא וטבוע עמוק בתוכנו, רק עכשיו אנחנו משתמשים בטכנולוגיה כמו הפייסבוק או הטלפון הסלולרי כדי לשמור על קשר אבל, כאינדיבידואלים.

הדואליות הזאת פוגעת בנו. מערכות היחסים כבר לא מחזיקות מעמד. מערכות יחסים בזוגיות, בין הורים לילדים ועד מערכות יחסים בין לאומיות. זה מתגלה בכל המישורים, בכלכלה, במשבר בחינוך, באקולוגיה ובכול מה שקורה בכדור הארץ. צורת החיים הזאת, כפי שמתגלה לנו היום, מכניסה אותנו לבעיה.

חכמת הקבלה מציעה לזה פתרון - חיים אחרים, צורת קיום אחרת, מערכות יחסים שונות ממה שאנחנו מכירים. היא נותנת מענה, איך להביא את האדם שנמצא כיום במערכת יחסים אגואיסטית לחיות במערכת יחסים אלטרואיסטית, כי זאת ההתפתחות החדשה של מציאות. אם נפעל לפי השיטה הזאת, נוכל למנוע את הבעיות, שהעולם והאנושות עוד עומדים לפניהן, נדע איך לחיות נכון ביחד, איך להתקשר בצורה נכונה אחד עם השני ולא כפי שאנו עושים זאת כיום. האדם לא יכול להבליט את האינטרס הפרטי שלו, אלא האינטרס צריך להיות משותף, לטובת הכלל, לטובת כל האנושות. למה כדאי ללמוד קבלה? כי נחוץ לנו היום להבין איך להתקיים בעולם החדש שמתגלה, איך לבנות את עצמנו בצורה נכונה, ולממש את הקשר הנכון בינינו, כדי לחיות טוב יותר בתוך המערכת האחת של כלל האנושות.


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page