top of page

לימודי קבלה גם לנשים


לימודי קבלה לנשים
לימודי קבלה גם לנשים

אנחנו רואים, בזמן המיוחד שאנחנו חיים בו, איך כוח הנשים הולך ועולה בעולם, עד כמה כוח השליטה שלהן בא לידי ביטוי. נשים מקבלות יותר כוח בציבור, מעורבות יותר בתהליכי שינוי ובקידום של עמדות חדשות. זה המצב שמתגלה, ואם הוא מתגלה כך, יש לזה סיבה מיוחדת וצריך ללמוד להשתמש בו בצורה נכונה. זה הזמן לנשים לקבוע את הצעד הבא להתפתחות.

כוח הנשים חשוב מאוד בתהליך, הוא כוח דורש ומניע, לכן הן אלה, שיכולות לקבוע ולהנהיג סדרים חדשים בקשר החברתי בכל העולם. בזכות היכולת הפנימית והעוצמה לנהל ולכוון בצורה נכונה יותר כלפי המטרה, הן יכולות להוביל את האנושות למדרגת ההתפתחות הגבוהה, לרוחניות. לכן חשוב ורצוי, שנשים ילמדו את חכמת הקבלה וירכשו את הכלים הרצויים לממש את עצמן, ולהביא לביטוי את הכוח הטמון בהן.

ארץ חדשה, היא המקום היחידי למימוש בפועל של חכמת הקבלה. לא מספיק לשמוע, ללמוד, ולהבין את הדברים, אלא צריך לחוות ולהרגיש בחושים שלנו את כל המצבים בדרך ההשגה הרוחנית. כמו בכל תחום אחר, גם בחכמת הקבלה, אנחנו זקוקים לפרקטיקה, לכן ארץ חדשה פותחת את האפשרות גם לנשים ללמוד, לחקור וליישם בפועל את השיטה כדי לבנות את המצב הבא, אליו האנושות כולה צריכה להגיע.

הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page