top of page

את מה חוקרת חכמת הקבלה?


חכמת הקבלה חוקרת את החלק הנסתר שבמציאות. אותו חלק שלא נמצא בהכרה שלנו, שאנו נמצאים בו באי וודאות, קרי חוקי מערכת היחסים בינינו. אלה חוקים שנמצאים מעל החומר, אך פועלים בכל מישורי החיים. הכוחות הרוחניים האלה משקפים לנו את המציאות כפי שהיא נראית לנו.

חכמת הקבלה מסבירה לנו כיצד אנחנו צריכים לראות את המציאות האמתית, שהיא לא שונה מהמציאות שאותה אנו תופסים כרגע, אך יש לה ביטויי אחר, יחס אחר כלפי כל מה שאנו תופסים ממנה.

המדענים חוקרים את העולם הגלוי דרך חמשת החושים, או בעזרת מכשירים שמרחיבים את טווח חמשת החושים, אבל המחקר עדיין מוגבל לאותם חושים.

את החלק הנסתר, מספרים לנו המקובלים, לא ניתן לחקור בחמשת החושים שלנו, אלא דרך חוש נוסף, שדרכו אפשר לקלוט עוד חלק מהמציאות, חוש שנקרא "נשמה".


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page