top of page

מהי חכמת הקבלה?

חכמת הקבלה היא שיטה, קבועה ומדויקת, שמסבירה לנו איך בנויה המציאות האמתית שבה אנחנו חיים. היא מספרת לנו בשביל מה אנחנו חיים, לאן אנחנו צריכים להגיע ומה המטרה, שלשמה הכול קיים.

המטרה שלה היא, שנגלה את הכוח הכללי של הטבע, כוח ההשפעה והאהבה, ונוכל דרכו להשיג ממד מאוד מיוחד של קיום, שייתן לנו יכולת לשלוט בגורלנו.


חכמת הקבלה מאפשרת לנו לבחור להצטרף לתהליך ההתפתחות, שמוביל אותנו לממש את עצמנו, לתפוס חלקים נוספים מהמציאות, שקיימים גם עכשיו, אך נסתרים מאתנו.

היא נותנת, לכל מי שרוצה בכך, אפשרות להכיר את הכוחות, שפועלים עלינו ובתוכנו, כדי שנוכל לצאת מגבולות חמשת החושים שלנו ולתפוס מרחב גבוה יותר של מידע. היא מספרת לנו על חוקי מערכות היחסים בינינו, ואיך נוכל לפעול אותם בצורה נכונה כדי ליצור מערכת יחסים גבוהה יותר ונצחית. לכן, חכמת הקבלה חשובה ומועילה לכל אחד ואחת מאתנו, ומי שמתעמק בה, יכול להשיג את סוד החיים ולהיות בעל-הבית על חייו.


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page