top of page

עושים סדר חדש - מתקדמים לחיבור

יש לנו בעיה.

מצד אחד, אנחנו מרגישים עד כמה אנחנו שונים אחד מהשני, עד כמה האינטרסים שלנו מנוגדים זה לזה. כל אחד סגור עם עצמו בתוך עצמו ולא מוכן לצאת, או לעשות צעד קטן של התקרבות. אנחנו כבר לא מרגישים את הערבות שהייתה בינינו פעם, את החיבור בין כל חלקי העם. כל מה שנשאר לנו זה רק אגו שמתפרץ בינינו, כשכל צד במחלוקת ספון בעמדתו.

מצד שני, אנחנו מחפשים להיות מאוחדים, להרגיש שוב את הקשר בין כולם, לחזור לאותה הרגשה של דאגה הדדית, כי ברור לנו שהכוח שלנו הוא ביחד.


מפירוד לחיבור

אנחנו רוצים להיכנס למצב חדש, ועבור זה אנחנו צריכים לעשות סדר. סדר חדש של מערכת היחסים בינינו, לפי איך שאנחנו רוצים לראות את עצמנו בעתיד. לא כמו היום, כשהאגו שולט וכל אחד מושך לכיוון שלו ופועל כדי לקדם את האינטרס הפרטי שלו, אלא סדר אחר, וכל השאלה היא, האם אנחנו מסכימים לפנות מקום לאהבת הזולת, לאחדות, לקשר האהבה בינינו ע"פ אותן מחלוקות. אם לא, אנחנו נמשיך לראות את הקרע בעם הולך ומתרחב עד כדי נתק שאין להשיבו. קרע בין אדם לחברו, קרע בעם כולו. מאבקים בלתי פוסקים, מלחמות מבית ומחוץ. אם כן, נוכל להתקדם הלאה לקשר חדש של ערבות הדדית בין כולם, קשר שיביא לנו ביטחון וכוח לנצח את כל המשברים.

Comments


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page