top of page

טו בשבת

הכוח המניע אותנו להתפתחות הוא הרצון שלנו. כל פעם, שהרצון מתפתח ורוצה יותר, דורש יותר, הוא דוחף אותנו למקומות וגילויים חדשים. בצורה כזאת התפתח האדם מדור לדור, בהתחלה בדרגה בהמית לקיום ומשפחה, אח"כ בדרגה אנושית לכסף, כבוד, שליטה וידע עד שהוא נתקל ברצון חדש, בהרגשה פנימית שיש לחיים יותר מזה להציע לו.

הרצון החדש הזה מעורר בתוכנו מחשבות חדשות מעבר לכסף, להישגים ואיך להרוויח יותר בחיים, מחשבה על מה אנחנו רוצים מהחיים בכלל. למה נולדתי? עבור מה אני חי? מה הטעם בחיי? רצון מיוחד, שדוחף את האדם להתפתחות רוחנית. וכמו שתיל הנובט מהאדמה, גם הוא זקוק לסביבה פורייה כדי לצמוח ולממש את הפוטנציאל הטמון בו.


Comments


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page