top of page

הסוד לחיים מאושרים

במהלך חייו האדם נמצא בחיפוש קבוע אחר רצונות, אותם יוכל למלא בהרגשת הנאה ותענוג. המדד המתקשר אצלנו לתחושת האושר הוא מידת היכולת למלא את הרצונות שלנו במילויים הנחשבים ע"י הסביבה כמעידים על חשיבות, על סטטוס גבוה. המילויים הנחשבים בתרבות המערבית הם בעיקר אלה הקשורים לכסף, לכבוד, לשליטה, להשכלה, בנוסף למילויים הגשמיים ההכרחיים לאדם, כגון אוכל ומשפחה. המעגל הזה של ריצה אחרי רצונות ומילויים הוא אינסופי, הוא מעגל סגור. זהו מעגל בו כל השגה של הרגשת תענוג היא גם סיום ההרגשה. זה החוק. כל מילוי הוא הגפרור המדליק את האש ששמה תענוג והוא גם מטפה הכיבוי. הרצון שהבטיח לנו אושר נכבה עם ההתמלאות במילוי, והריצה אחר רצון חדש מתחילה מחדש.

חכמת הקבלה מציעה לנו שיטה מהפכנית המוכרת והנחקרת כבר אלפי שנים. שיטה משנה חיים, ההופכת את כל שגדלנו עליו. משנה סדורה המציעה חיים של חירות מהשעבוד, מהתלות בתענוגים, מכלא האהבה העצמית. לפי חכמת הקבלה קיימים בעולם שני כוחות, כוח הקבלה וכוח הנתינה, ההשפעה. האדם נולד, בעל כורחו, כרצון לקבל הנאה ותענוג. כך נקבע מראשית הכול. לכאורה, לפנינו מנגנון מושלם. בעולם שפע של מילויים ובמקביל להם - רצונות. מתכון מושלם לשקט, לשמחה, לחיים שלמים ומלאים. ואולם התמונה המתקבלת היא הפוכה. החיבור המוכר לנו, בין השפע ההולך וגדל והרצונות המתפתחים ומתנפחים - מביא למצב של כאוס, של מבוי סתום. האנושות סובלת וכואבת. תחושת הריקנות, הבדידות, הדיכאון ואף האובדנות נפוצים כיום יותר מאי פעם. תחושת אובדן הדרך מתבטאת, בין השאר, בהתפוררות מסגרות חברתיות מוכרות ובבלבול בזהויות של האנשים. גם איתני הטבע מראים לנו את העוצמה ואת פוטנציאל ההרס הטמון בהם. כל אלה מצביעים על קלקול במערכת.

במקביל לכל אלה מתגלית חכמת הקבלה והופכת זמינה ונגישה יותר לכולם. החכמה מציעה שיטה לחיים של קבלה אחרת, קבלה באהבה. שיטה המציעה חיים מחוץ למעגל הסיפוק והדאגה לעצמי, המזמינה את האדם להיות שותף בכיר במערכת. שותף לכוח הנתינה, ההשפעה, לכוח המקיים את העולם מראשיתו. לפי חכמת הקבלה הרצון לקבל הוא כוח עצום וקריטי, בלעדיו אין האדם יכול לזוז, להתפתח, אולם, הוא נועד להיות הפלטפורמה, הבסיס, להתפתחות וצמיחה מאדם אגואיסט הדואג רק לעצמו, לאדם אלטרואיסט,השואף לחיים של שיתוף ואהבת הזולת.

המקובלים, שהכינו ופתחו לנו את השיטה לקבלה אחרת, לשנוי הטבע, רואים באדם נזר הבריאה. נברא שבתוכו פוטנציאל לקיום בממד אחר, בממד עליון. נברא האמור להגיע לדרגת קיוםמעל הדומם, הצומח והחי, לדרגת המדבר. הנוסחה לפיה האדם "בולע" לתוכו תענוגים- נרקומן של מילויים, היא גרסה ראשונית בלבד, האמורה להיות מקפצה לשינוי, לחיים של חירות מתוך בחירה חופשית. חיים בהם הנתינה לזולת הופכת להרגשת שמחה אינסופית, לחיים של נצח. האדם הופך להיות כצינור המעביר את המים, את השפע הקיים בעולם, לזולתו, והוא לעולם בהרגשת שלמות ואהבה.

Comments


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page